Fotografía e audiovisual

Desenvolvemos proxectos fotográficos e audiovisuais, dende fotografía de obxecto ata reportaxes territoriais, pasando pola produción de curtas documentais de carácter cultural. Creamos contidos que narren historias que axuden a divulgar os valores de entidades e dos territorios, cunha especial orientación cara o patrimonio cultural, o turismo e a promoción territorial. Impulsamos a dixitalización e a accesibilidade no ámbito da cultura e o turismo.

Aportamos imaxes de calidade sobre temáticas especializadas ou corporativas para editores, publicacións, páxinas web, empresas, redes sociais…

Creamos imaxes evocadoras de interiores e exteriores de edificacións coa mirada e sensibilidade arquitectónica. Concibimos a reportaxe fotográfica coma un proceso completo que parte do análise e comprensión profunda do lugar e das súas condicións lumínicas e ambientais como punto de partida.

Somos operadora aérea autorizada e contamos con todos os requisitos para voar tanto en espazos urbanos coma no ámbito de protección dos aeródromos. Contamos con varias aeronaves e experiencia na xestión de permisos e autorizacións.

Ideamos e xeramos tours 360ª inmersivos para a promoción territorial ou local. De ámbito territorial: espazos exteriores, espazos naturais, públicos, como de ámbito local: espazos interiores, museos, edificios administrativos, empresas, vivendas.

Mediante o uso de diferentes técnicas e ferramentas, elaboramos documentación técnica de apoio a sectores especializados (fotogrametría para modelos 3D, documentación gráfica de coleccións museográficas, ortoimaxes en alta resolución, modelos dixitais do terreo, …), como por exemplo na virtualización do patrimonio histórico.

Realizamos producións de vídeo de diferentes formatos e duracións: clips para redes sociais, vídeos corporativos ou curtas documentais para divulgación cultural.