Patrimonio cultural

Dende a perspectiva antropolóxica como enfoque de traballo, realizamos proxectos que teñen o patrimonio, no seu sentido amplo, como eixo sobre o que articular propostas orientadas ao seu aproveitamento sociocultural e ao desenvolvemento territorial endóxeno, con especial atención á promoción da calidade de vida das comunidades locais.

Levamos a cabo traballos de antropoloxía aplicada e investigacións históricas para o desenvolvemento cultural e territorial, empregando as metodoloxías propias destas disciplinas.

Ofrecemos un servizo de “patrimonio á carta”: realizamos traballos de  documentación de elementos do patrimonio material e inmaterial, identificación de recursos territoriais e paisaxísticos, traballos de protección, salvagarda, divulgación, socialización e valorización do patrimonio.

Elaboramos contidos culturais en diferentes formatos: páxinas webs, audiovisuais, folletos, exposicións, sinalética, materiais didácticos, etc. Deseñamos e maquetamos os distintos  soportes tanto físicos como dixitais.

Prestamos servicios de comisariado, deseño e produción de proxectos expositivos, (temporais, permanentes, itinerantes), para todo tipo de entidades e iniciativas e adaptados a diferentes espazos, así como rutas guiadas e similares.

Ofrecemos asesoramento en materia de patrimonio material e inmaterial e acompañamento a iniciativas locais. Así mesmo, elaboramos informes e diagnósticos, deseñamos estratexias, programas e plans operativos no ámbito cultural, redactamos documentos para a xestión de bens patrimoniais, así como para a  presentación de candidaturas.

 

Levamos a cabo traballos de prospección, controis de obras e de traballos forestais, informes técnicos e de impacto sobre os bens.