Control arqueolóxico de obras forestais

Nas provincias de Pontevedra, Ourense e A Coruña leváronse a cabo numerosos traballos de control e seguimento de obras para evitar afeccións aos xacementos arqueolóxicos.

En conxunto tratáronse fundamentalmente de obras forestais para a prevención de incendios e obras de infraestruturas e servizos como saneamento, instalacións eléctricas, etc.

Cliente

varios

Lugar

varios

Data

2021 - 2023

Servizos

Tags

Web do proxecto