Quen foi Orosio?

Nado en Braga, viviu a cabalo entre finais do século IV e inicios do V. De orixe galaico-romana viviu a descomposición do Imperio romano e a fundación do Reino Suevo de Galicia.

Erudito, historiador, teólogo e sacerdote, foi unha figura de gran prestixio intelectual e cultural no seu tempo, entaboando contacto con grandes personalidades do momento como Agostiño de Hipona.

Redactou varias obras entre as que destaca a súa “Historia contra os pagáns”, constitúe a primeira gran historia universal romana-cristiá. A través dela refuta que a caída do Imperio romano débase ao abandono do paganismo e adopción do cristianismo. Nesta obra recoñece a chegada dos suevos a Gallaecia como o inicio dunha época positiva, ao contrario de Hidacio que ve a súa chegada como tráxica.

Foi un defensor da ortodoxia cristiá e combateu correntes como o priscilianismo redactando para elo vairas obras de contido teolóxico.

  • 1

    Historiador, teólogo e sacerdote

  • 2

    Redactor de obras de gran influencia de carácter histórico e teolóxico