Que é o Parrochiale Suevorum?

Manuscrito no que se recolle a organización territorial e eclesiástica do Reino Suevo á altura dó século VI, momento no que foi escrito baixo o reinado do monarca Teodomiro e a petición deste.

No parriochale se mencionan as dioceses existentes no reino naquel momento e a relación de parroquias, antecedentes das actuais, que pertencían a cada una. Eran estas dioceses 13: Braga, Porto, Lamego, Conímbriga, Viseu, Dumio, Egitania, Lugo, Ourense, Astorga, Iria, Tui e Britonia.

Tamén coñecido este documento como a “Diviso Theodomiri” constitúe un documento único e excepcional no conxunto do occidente europeo.

  • 1

    Detalla a organización territorial e eclesiástica do Reino Suevo

  • 2

    Redactado no século VI baixo o reinado de Teodomiro

  • 3

    Documento único no contexto de Europa occidental