Que foron os Tesourillos?

En momentos convulsos e de inseguridade, acumular o maior conxunto de moedas é un seguro ante as incertezas que pode deparar o futuro.

Reunir botíns e riquezas tamén foi unha vía para acumular e garantir o poder.